Klaipėdos "Pakalnutės" mokykla-darželis savivaldybės biudžetinė įstaiga, ugdomoji kalba - rusų.
   Vykdomos formaliojo (pradinio) ir neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio) ugdymo programos.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola